رهبري

دوره های اموزش رایگان
تبلیغات
دعوت به همکاری
تبلیغات
آموزش
تبلیغات
جذب کاراموز
تبلیغات
آمارسایت
ما 1 مهمان آنلاین داریم
عضویت در خبرنامه

Powered by WebGozar

امارسایت

سوابق علمي، پژوهشي و اجرايي آقاي دكتر مهدي ايرانمنش

بسمه تعالي                                                             

سوابق­ علمي­، پژوهشي­ و اجرايي آقاي دكتر مهدي ايرانمنش

. مدرك ­تحصيلي : فوق ليسانس مهندسي صنايع­گرايش مديريت صنايع دكتري مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري (مرحله پايان نامه)                                                                       

.كيفيت تدريس :تدريس هاي ايشان­ ­­مورد استقبال مديران و مستمعين قرار­گر فته و­ در­ بسياري موارد تقدير و تشكر كتبي نيز در يافت نموده اند.(مانند شعر ضميمه)                                 

­.كميت ­تدريس: تاكنون بيش از 50عنوان تدريس بلند مدت و كوتاه مدت طي 30سال در 17دانشگاه و مركز اموزش عالي برگزار شده و بيش از 250سخنراني وسمينار براي مديران كشور و اساتيد بسيجي و خانواده هاي آنهانيز برگزاركه بعضي مقامات عالي مرتبه كشوري مانند رياست محترم جمهوري و( بعضي معاونين و مشاورين ايشان را ،نمايندگان محترم مجلس)نيز حضور داشته اند.  

. سرپرستي پايان نامه ها:1.پايان نامه كارشناسي ارشد1. در زمينه آسيب شناسي نظام پيشنهاد ها در صدا و سيماي استان كرمان 2.بررسي مديريت كارآمد در سازمان هاي استان كرمان3.تصميم گيري و برنامه ريزي در سازمان هاي دولتي استان كرمان4.بهره وري از ديدگاه مديريت دولتي در ايران 5.روش هاي بهبود مديريت 6.طراحي مدل هاي بهره وري نيروي انساني در سازمان هاي دولتي كرمان7. بررسي ارتباطات سازماني با رضايت شغلي كاركنان بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي استان كرمان

. تحقيق و تاليف :5 تاليف و ده ها تحقيق داشته كه ليست بعضي از آنها به پيوست مي باشد.

. ترجمه : ضمناًده ها ترجمه داشته كه ليست برخي  از آنها به پيوست تقديم مي گردد.

. سوابق تدريس و تحقيق:در طول30سال تدريس  با بيش از 50 عنوان تدريس به دانشجويان تحقيق كاربردي نيز ارائه نموده ،كه ليست آنها متجاوز از صدها تحقيق دانشجويي مي باشد كه با راهنمايي ايشان  صورت گرفته است.ضمناًعلاوه برده ها مقاله در زمينه بهره وري ،اشتغال و كارآفريني-تحول اداري، دهها مصاحبه مطبوعاتي با شبكه هاي محلي،ملي، بين المللي  و رسانه هاي ملي داشته اند.

. مقالات: دهها مقاله علمي – پژوهشي – ترويجي و... داشته كه ليست آنها در دو صفحه پيوست تقديم مي گردد.

. شركت در همايش هاي ملي،  منطقه اي و بين المللي :علاوه بر شركت در ده ها  همايش ملي،منطقه اي و بين المللي مشاراليه بعنوان سخنران داراي مقاله و ارائه بوده و در چند همايش بعنوان داور  نيز حضور داشته است.

. اجراي طرح هاي پژوهشي:اجراي ده ها طرح پژوهشي كه بعضي از آنها در ليست گواهي سازمان پژوهش ها و شركت مجتمع صنايع غذايي بعضي از آنها ذكر شده است.ضمناًبسياري از طرح هاي  ايشان در سطح ملي اجرا گرديده است .از جمله طرح چشم انداز بيست ساله در راهكارهاي اشتغال نامبرده كه از طريق بسيج اساتيد و با تاييد معاون محترم رياست جمهوري در برنامه پنجم توسعه تصويب گرديده است.

2.پيشنهاد اجراي نظام پيشنهاد ها در اولويت ساير نظام هاي مديريت مشاركتي،(نتيجه پايان نامه فوق ليسانس ايشان)براي كليه ي دستگاههاي دولتي به تصويب شوراي عالي اداري رسيده  است.3.بعضي از مجموعه راهكارهاي ايشان در زمينه مبارزه با مواد مخدر پس از مصاحبه مطبوعاتي ايشان در سال84 به اجرا در آمده است.

. اختراع و اكتشاف: ليست مواردي كه با همكاري ايشان به ابتكار اختراع... منجرشده در تاييديه سازمان پژوهشي ،علمي و صنعتي  به پيوست است.

. تاسيس و راه اندازي آزمايشگاه و مراكز علمي:علاوه بر راه اندازي 8 مركز دانشگاهي (1.جامع علمي –كاربردي كرمان2. اسلامي كار كرمان) پژوهشي(سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي انجمن علمي و مجتمع هاي صنعتي و اقتصادي با ده ها شركت و پروژه ليست كامل آن نيز ضميمه است.

.سابقه عضويت در بسيج:حدود 30 سال از بدو راه اندازي بسيج همكاري داشته اند/

.سابقه عضويت در گروههاي علمي و بعنوان فعالترين عضو گروه مديريت بسيج اساتيد استان تهران و نيز .بسيج اساتيد كرمان فعاليت دارد. و در انجمن و كارگروههاي علمي عضو بوده و همكاري دارد از جمله انجمن مديريت راهبردي و كارگروههاي دهگانه آن

انجمن علمي مديريت دانشگاه كرمان

    انجمن علمي مهندسين صنايع

  انجمن كارفرمائي مجريان آموزش هاي كارآفريني

دفاتر ارتباط با صنعت بعضي از دانشگاهها

مراكز كارآفريني بعضي از دانشگاهها

.سوابق علمي فرهنگي سياسي  اجرايي مديريتي: با توجه به ليست فعاليت ها و سخنراني هاي متعدد در مجامع علمي - مذهبي مساجد و همكاري با سازمان تبليغات سطح فعاليت ايشان مشخص است.

.سوابق اجرايي و همكاري با  بسيج: حدود 30 سال همكاري با بسيج از ابتداء شروع آن و همكاري در راه اندازي با بسيج مستضعفان كرمان. و نماينده و عضو فعال گروه مديريت بسيج اساتيد كشورو همكاري با بسيج كارمندان ،محلات،كارگري و اساتيد كرمان.

سوابق تدریس جناب آقای دکتر مهدی ایران منش

 

ردیف

عنوان درسی

دوره تحصیلی

دوره تحصیلی

مرکز آموزش علمی کاربردی

1

2/8 6/878

اصول گزارش نویسی و آیین نگارش

24 ساعت

جهاد کشاورزی باغین

2

10/8 12/8/78

مدیریت بهره وری

24 ساعت

جهاد کشاورزی  باغین

3

23/10-7/11/79

اصول برنامه ریزی ویژه کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی

30 ساعت

جهاد کشاورزیباغین

4

81-50

مدیریت تولید

102 ساعت

جهاد کشاورزی باغین

5

81-80

اصول اموزش و روستاییان

34 ساعت

جهاد کشاورزی باغین

6

81

توجیه کارشناسان برنامه و بودجه

20 ساعت

جهاد کشاورزی باغین

7

82/81

مبانی اطلاعات و تبلیغات

34 ساعت

جهاد کشاورزی باغین

8

نیمسال اول 84-83

آمار و احتمالات

یک ترم

جامع علمی کاربردی شهر داریها

9

نیمسال دوم 83-84

مدیریت امور کارکنان

یک ترم

سازمان میراث فرهنگی

10

نیمسال اول85-84

کار آفرینی

یک ترم

جهاد دانشگاهی

11

نیمسال دوم 85-84

کارآفرینی

9 واحد در 3 گروه

جامع علمی کاربردی شهر داریها

12

26 تا 28/9/84

آشنایی با مسائل حقوقی و بازرسی

8 ساعت

جهاد کشاورزی

13

تیر ماه 84 تا بهمن ماه 85

مبانی سازمان مدیریت

یک  ترم

جامع علمی کاربردی بلد الامین

14

از 7/5 لغایت 8/5/85

کارگاه روش تدریس برای مدرسان

16 ساعت

جامع علمی کاربردی استان کرمان

15

از 8/5 لغایت 9/5/85

کارگاه روش تدریس برای مدرسان

16 ساعت

جامع علمی کاربردی استان کرمان

16

از 9/5 لغایت 10/5/85

کارگاه روش تدریس برای مدرسان

16 ساعت

جامع علمی کاربردی استان کرمان

17

23 و 24/5/85

کارگاه آموزش مدیریت بهره وری

24 ساعت

جهاد کشاورزی استان کرمان

18

16/5/85

مفاهیم بهره وری

8 ساعت

جهاد کشاورزی تعاون روستایی

19

چهار مورد تدریس

جامع علمی کاربردی بلدالامین

20

دومورد برای کارکنان دولت ( شهرداریها )

جهاد دانشگاهی کرمان

بر اساس لیست مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی با کد درسی 005930 مربوط به اقای مهدی ایرانمنش با مدرک کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی و دکترای مدیریت دولتی ( مرحله پایان نامه ) است در کاور الف / 4 .


لیست بعضی  از تدوین برنامه های آموزشی توسط جناب آقای دکتر مهدی ایران منش تا سال 1385

ردیف

نام برنامه آموزشی

مقطع

1

اصول آموزش روستاییان

کاردانی

2

مدیریت تولید

کاردانی- کارشناسی

3

مبانی ارتباطات و تبلیغات

کاردانی

4

تکنولوژی فکر

کارشناسی ( ضمن خدمت )

5

بهره وری از طریق کاهش استرس

کارشناسی

6

بهره وری از طریق ایجاد محیط خلاق

کارشناسی

7

مفاهیم وشاخص های بهره وری

کارشناسی

8

مدیریت تحول و نوآوری

کارشناسی ارشد مدیریت توسعه

9

مفاهیم شاخص های بهره وری

کارشناسی ارشد مدیریت توسعه

10

بهداشت روانی

کارشناسی

11

بهره وری مطالعه

دیپلم - کاردانی- کارشناسی

12

روشهای موفقیت در امتحانات کنکور

دیپلم - کاردانی- کارشناسی

13

بهره وری و مدیریت کیفیت

کارشناسی ارشد

14

منشور اخلاقی سازمانها

کارشناسی و کارکنان و مدیران دولتی

15

نظام تحول اداری

کارشناسی و کارکنان و مدیران دولتی

16

اصول بهره وری

کارشناسی و کارکنان و مدیران دولتی

17

کانون عملیاتی

کارشناسی و کارکنان و مدیران دولتی

18

56 نظام آراستگی

کارشناسی و کارکنان و مدیران دولتی

19

طرح تکریم

کارشناسی و کارکنان و مدیران دولتی

20

اخلاق اداری

کارشناسی و کارکنان و مدیران دولتی

21

تکریم ارباب رجوع

کارشناسی و کارکنان و مدیران دولتی

22

مدیریت تولید

کارشناسی - کارشناسی ارشد

23

فنون اداره جلسات

کاردانی - کارشناسی (ضمن خدمت ) و کارکنان و مدیران دولتی

24

ارتباطات و مشتری مداری

کاردانی - کارشناسی - کارشناسی ارشد(ضمن خدمت ) و کارکنان و مدیران دولتی

 

 

همکاری و مسئولیت در امور ستادی سازمانها و دیگر واحد ها توسط جناب آقای دکتر مهدی ایرانمنش

ردیف

سمت

1

راه اندازی مرکز اختراعات و تحقیقات استان کرمان

2

راه اندازی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی کرمان

3

راه اندازی بخش مکانیک سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی استان کرمان

4

راه اندازی دانشگاه آزاد اسلامی کار کرمان

5

همکاری در راه اندازی موسسه آموزش عالی عرفان

6

راه اندازی مرکز آموزشی - پژوهشی المهدی بندرعباس

7

همکاری با بسیج اساتید کشور

8

عضو کمیته پژوهش شرکت گاز کرمان

9

مشاور در امور نظام پیشنهاد ها در سازمان مدیریت و استانداری  استان کرمان و تهران و وزارت کشور

10

راه اندازی انجمن علمی مدیریت راهبردی ایران -  استان کرمان

11

مدرس دانشگاه علمی کاربردی

12

همکاری در راه اندازی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان

13

جلسات مشورتی در امور آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان

14

تدریس کارگاه روش تدریس برای 120 نفر از اساتید و اعضا هیئت علمی و ...

15

همکاری با مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی و تدریس در زمینه های مختلف

16

همکاری با مرکز علمی کاربردی بلدالامین  و تدریس در زمینه های مختلف

17

همکاری با مرکز علمی کاربردی گردشگری  و تدریس در زمینه های مختلف

18

همکاری با مرکز علمی کاربردی شهرداری  و تدریس در زمینه های مختلف

19

همکاری با مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی در زمینه کارآفرینی و کارهای تحقیقاتی

20

شهرداری چترود به عنوان شهردار

21

عضو هیئت شرکت تعاونی 22 بهمن

22

عضو هیئت مدیره اقتصادی استان کرمان


ردیف

فعالیت ها

1

عضو شورای اسلامی کارصنایع مس کرمان

2

نماینده کارفرمایان استان کرمان

3

نماینده شورای اسلامی استان کرمان در کمیسیون ماده 22 ( برای حل اختلاف بین شوراها و کارفرماها )

4

راه اندازی بسیج مستضعفین از ابتدا شروع تاکنون و عضویت فعال و ...

5

ارائه پیشنهادها و طرح پروژه در سطح سازمان ،استان و ملی که بسیاری از آنها به تصویب رسیده است که (مدارک مربوطه در صورت نیاز ارائه خواهد شد ) از جمله تغییر سیاست مقامات و مدیران ارشد جمهوری اسلامی در ستاد مبارزه با مواد مخدر تعیین سیاست و جلوگیری از زندان کردن معتادین خطر ناک وتزریقی ( خلاصه مصاحبه مطبوعاتی به پیوست است ) .

6

تا کنون بیش از 70 دوره آموزشی1 تا 15 روزه و بازدید علمی در داخل و خارج از کشور داشته ام که در صورت نیاز لیست مدارک آن ارائه خواهد شد .

7

علاوه بر حدود 25 سال سابقه تدریس در دانشگاه مرکز اموزش عالی از جمله 6 مرکز جامع علمی کاربردی و برگزاری بیش از 85 سخنرانی و سمینار در استانهای مختلف کشور 7 مرکز دانشگاهی پژوهشی و انجمن علمی و مجتمع اقتصادی و صنعتی که با دهها شرکت و پروژه را  راه اندازی و مدیریت نموده ام که  در صورت نیاز مدارک آنها تقدیم میگردد .

8

یک سری از سوابق این جانب به طور مختصر در لیست سوابق آمده است که در صورت نیاز مدارک مربوطه ارائه خواهد شد (  لیست ضمیمه میباشد ) .

9

شرکت در کارگاههای آموزشی ، تحول اداری و ... و اخذ مجوز انحصاری برای 7 دوره تحول اداری در کل ایران

10

در یافت لوح تقدیر به عنوان پژوهشگر نمونه در سال 82

11

همکاری در طرح و تحقیقات علمی جهاد دانشگاهی ایران

12

سخنرانی در مجالس مذهبی ، مساجد و دانشگاه ها

13

همکاری باسازمان تبلیغات اسلامی به عنوان  مبلغ با گفتمان دینی

 

 

لیست بعضی از خدمات ( علمی فرهنگی - سیاسی -  اجتماعی ) توسط  جناب آقای دکتر مهدی ایرانمنش

 

 

 

فعالیت در کمیسیون ها ، شوراهای وابسته به دانشگاه ها و سازمانها توسط  جناب آقای دکتر مهدی ایرانمنش

 

ردیف

نوع فعالیت

1

همکاری با انجمن اسلامی دانشکده نفت آبادان در سال 55 59

2

همکاری با انجمن علمی مدیریت دانشگاه شهید باهنر کرمان

3

مدیر انجمن علمی مدیریت راهبردی ایران مرکز کرمان

4

همکاری با دبیر خانه شورای توسعه استان کرمان شورای اداری کمیسیون انتقال دبیر خانه بهره وری و ... از سال 62 تا کنون

5

همکاری با بسیج اساتید کشور و کرمان از سال 81 تا کنون

6

همکاری با انجمن اسلامی دانشگاه شیراز از سال 61 تا زمان فارغ التحصیلی ( 62 )

7

همکاری با بسیج مستضعفین از زمان راه اندازی در کرمان و از سال 59 تا کنون

 

همکاری در اختراع یا ابتکار یا اکتشاف ثبت شده در داخل یا خارج از کشور توسط  جناب آقای دکتر مهدی ایران منش

 

ردیف

عنوان

محل ثبت

1

تنظیم کلاج پیکان

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی

2

دستگاه افزایش تطابق دید چشم ( برای افراد نزدیک بین و دوربین )

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی

3

دستگاه دوربین چرخاندن بالا بر به جای دید ه بان در جنگل

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی

4

دستگاه پسته خندان کن با استفاده از سنگهای مورب عمودی

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی

5

دستگاه پسته خندان کن افقی

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی

6

دستگاه پسته خندان کن استوانه ای مخروطی

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی

7

دستگاه نصب دوربین با دید در شب روی سلاح های معمولی

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی

8

ساخت مدل هاور کرافت

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی

9

ساخت مدل هواپیما بدون سرنشین

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی

10

ساخت دستگاه تکنو پخت

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی

11

طرح بالا آوردن آهن آلات کشتی غرق شده با استفاده از طرح ابتکاری

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی

12

دستگاه جدا کننده پسته

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی

13

طرح راه اندازی کارخانه نان ماشینی که مدتها متوقف بود

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی

14

دستگاه هسته گیر خرما

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی

 


 

لیست پایان نامه هایی که سرپرستی آنها را  جناب آقای دکتر مهدی ایران منش برعهده داشته اند :

 

ردیف

عنوان پایان نامه

مسئو لیت

1

آسیب شناسی نظام پیشنهادات در صدا وسیمای کرمان

مشاور

2

برسی مدیریت کارآمد در سازمانهای استان کرمان

مشاور

3

تصمیم گیری و برنامه ریزی در سازمانهای دولتی

استاد راهنما

4

بهره وری از دیدگاه مدیریت دولتی در ایران

استاد راهنما دوره کارشناسی ارشد

5

روشهای بهبود بهره وری

استاد راهنما دوره کارشناسی ارشد

 

 


بعضی از سخنرانی ها در مجامع علمی یا جمع مدیران  توسط  جناب آقای دکتر مهدی ایران منش

 

ردیف

عنوان سخنرانی

محل سخنرانی

1

بهره وری در مجمع کارکنان صنعت نفت

شرکت نفت

2

تحلیل و مدیریت استراتژیک مبارزه با مواد مخدر

انجمن علمی مدیریت دانشگاه کرمان

سمینار منشور اخلاقی

دانشگاه صنعتی شهید عباس پور

3

ارائه مقاله ،تهیه و قرائت مطلعنامه سمینار بین المللی همکاریهای جهت غفلت دانشگاه

دانشگاه آزاد سیرجان

4

مدیریت خانواده

همایش بسیج اساتید مشهد

5

تحول اداری

همایش بسیج اساتید مشهد

6

راههای ارتقاء بهره وری در سازمانهای دولتی

همایش بسیج اساتید چالوس

7

تاثیر فرزند سالاری و روابط ان با آسیبهای اجتماعی

تهران همایش پژوهشی

8

چشم انداز 20 ساله و راهکارهای اشتغال

نهمین هم اندیشی بسیج اساتید کشور

9

مفاهیم شاخصهای بهره وری

سازمان مدیریت و آموزشی و پژوهشی

10

بهره وری سازمانی از طریق ایجاد مدیریت خلاق

سازمان مدیریت و آموزشی و پژوهشی

11

بعضی روشهای فنون تدریس

سازمان مدیریت و آموزشی و پژوهشی

12

بهره وری مدیریت کیفیت

تهران

13

برگزاری 9 سمینار در زمینه های مختلف بهره وری نظام

سازمان مدیریت دولتی

14

مدیریت بهره وری برای کاشناسان جهاد کشاورزی

مرکز آموزشی باغین

15

برسی موانع و محدودیت های بازار سرمایه در ایران

بورس کرمان

16

رابطه فرزند سالاری و آسیب های اجتماعی

همایش بسیج اساتید کشور

17

بهروری سازی از طریق کاهش استرس

مدیریت آموزش وپژوهش

18

نقشه جامعه علمی کشور در راهکارهای افزایش اشتغال فارغ التحصیلان

دهمین هم اندیشی بسیج اساتید در مشهد خرداد/1388

 


انتقال فناوری انجام شده   توسط  جناب آقای دکتر مهدی ایرانمنش

 

ردیف

عنوان

محل اجرا

1

طراحی و ساخت دستگاه ابتکاری بوجاری گندم

مجتمع غذایی صاحب الزمان

2

طرح تحقیقاتی استفاده نوشابه از آب پنیر در مرحله آزمایشی نتایج مثبت داده

مجتمع غذایی صاحب الزمان

3

ساخت مدل دارو کرافیت سازمان پژوهشهای علمی صنعتی مرکز کرمان

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی کرمان

4

طراحی و ساخت دستگاه ابتکاری فیلتر جذبی

شرکت مجتمع غذایی صاحب الزمان

5

ساخت مدل هواپیمای بدون سرنشین

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی کرمان

6

طرح بالا آوردن آهن آلات کشتی غرق شده با استفاده از طرح ابتکاری

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی کرمان

7

دستگاه بیوگاز

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی کرمان

8

طرح تحقیقاتی تولید انتراسن از انتراکسیون

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی کرمان

89

چرخه مدیریت بهره وری لازم به ذکر است چرخه مدیریت بهره وری با رویکرد کایزن عملیاتی که توسط پرفسور یو شیدا ابداع و اولین بار در مرکز تولیدی صنعتی کرمان اجرا شد برای سازمانهای دولتی ان را غیر قابل اجرا می دانست اینجانب افتخار دارم که آن را برای مراکز دولتی و خدماتی استان کرمان ترویج اجرا و این روش علمی جدید را منتقل نموده و سپس آن را در سایر سازمانهای ایران اجرا نمایم.

کرمان

 

گزارش سالانه مجموعه طرحهای تحقیقاتی یا فنی بازرسی   توسط  جناب آقای دکتر مهدی ایرانمنش

 

ردیف

عنوان گزارش

سمت در طرح

1

ارائه گزارش سالانه مجموعه طرحهای پژوهشی از سال 59 تا 82

دریافت لوح تقدیر به عنوان پژوهش گر نمونه

2

طراحی و تهیه طرح توجیهی کارخانه آرد سیصد تنی

طراح و مجری

3

طراحی و تهیه طرح توجیهی کارخانه ماکارونی

طراح و مجری

4

طراحی و تهیه طرح توجیهی کارخانه نشاسته

طراح و مجری

5

طراحی و تهیه طرح توجیهی گلوکز

طراح و مجری

6

طراحی و تهیه طرح توجیهی کارخانه سیمان سفید سیرجان

طراح و مجری

7

طراحی و تهیه طرح توجیهی کارخانه گونی جتایی

طراح و مجری

8

طراحی و تهیه طرح توجیهی کارخانه بسته بندی

طراح و مجری

9

برسی و تحلیل مدیریت استراتژیک مبارزه با مواد مخدر درج شده در سایت های خبری و رسانه های عمومی

طراح ومبتکر

10

گزارش طرحهای تحقیقاتی در زمینه امور اجتماعی

طراح

11

گزارش طرحهای تحقیقاتی در زمینه امور فرهنگی

طراح

12

گزارش طرحهای تحقیقاتی در زمینه امور زیربنایی مشهد

طراح

13

افزایش اجرای چرخه مدیریت و بهره وری در سازمانهای دولتی و خصوصی استان کرمان

طراح و اجرا

14

جمع بندی نتایج تحقیقات و مقالات در سمینار بین المللی همکاریهای دولت ، صنعت دانشگاه

بسیاری از طرف مصوب و اجرا گردیده

15

گزارش سالانه از نمایشگاه هفته پرورش و بررسی کارهای پژوهشی

ناظر و بازرس

 

طراحی و راه اندازی آزمایشگاه ها کارگاه  ها آموزشی و واحدهای تحقیقاتی و آموزشی   توسط  جناب آقای دکتر مهدی ایرانمنش

 

ردیف

عنوان

محل

درصد همکاری

1

راه اندازی مرکز اختراعات و تحقیقات استان کرمان

کرمان

100

2

راه اندازی سازمان پژوهشهای علمی صنعتی استان کرمان

کرمان

100

3

راه اندازی دانشگاه آزاد اسلامی

کرمان

100

4

همکاری در راه اندازی موسسه آموزش عالی عرفان

کرمان

100

5

راه اندازی و مدیریت مرکز آموزش پروهشی مجتمع المهدی بندر عباس

بندر عباس

100

6

همکاری در راه اندازی و عضو فعال گروه مدیریت بسیج اساتید کشور

تهران

7

مشاوره سازمان در امور نظام پیشنهادات

کرمان

100

8

عضو کمیته امور پژوهشی شرکت ملی گاز ایران

کرمان

70

9

عضو کمیته امور پژوهش شرکت ملی گاز ایران

دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان

10

راه اندازی و مدرس دانشگاه علمی کاربردی

تهران

100

11

راه اندازی و مشاوره نظام پیشنهادات در وزارت کشور

تهرات

70

12

راه اندازی نظام پیشنهادات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان

سیرجان

13

راه اندازی نظام پیشنهادات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران

تهران

14

اصول بهره وری راه اندازی کارگاه آموزشی

سیرجان

100

15

کایزن عملیاتی راه اندازی کارگاه آموزشی

سیرجان

100

16

نظام آراستگی

کرمان

100

17

طراحی و راه اندازی کارگاه آموزشی مدیریت بهره وری ( 9 کارگاه )

کرمان

100

18

راه اندازی بخش مکانیک سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی

کرمان

100

19

راه اندازی انجمن علمی مدیریت راهبردی در ایران مرکز کرمان

کرمان

100

20

راه اندازی کارگاه های آموزشی انجمن علمی مدیریت راهبردی ایران مرکز استان کرمان

کرمان

100

21

را اندازی کارگاه پژوهشی انجمن علمی مدیریت راهبردی ایران مرکز کرمان

کرمان

100

22

راه اندازی دبیر خانه بهره بری استان کرمان

کرمان

100

23

راه اندازی کار گاه های آموزشی کارآفرینی انجمن علمی مدیریت راهبردی ایران مرکز کرمان ( 8 دوره )

کرمان

100

 

                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                            

 
نظرسنجی
به نظر شما خدمات انجمن تا چه میزان مفید می باشد ؟
 
اوقات شرعی

سایتهای مهم
وب سایت های مرتبط

خدمات الکترونیکی